26 Ocak 2018 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı işleri Müdürlüğü

Sayı : 30501076-301.03-E.626                                                                                                                                                26/01/2018
Konu : Meclis Gündemi

Meclise Bilgi Verilecek Konular :
1- Belediye Meclis Üyesi Erdoğan ÖZSEYHAN'ın istifası hakkında bilgi sunulması.

Meclis Gündemi :
1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
2- 2018 yılı için ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.
3- Dolu kadro derece değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
4- 1 adet Encümen üyesi seçilmesi.
5- 1 adet Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi seçilmesi.
6- 1 adet Tarife Komisyonu üyesi seçilmesi.
7- Kent Konseyinin 23.01.2018 tarihli Genel Kurulunda alınan kararların mecliste görüşülmesi.
Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Şubat 2018 Cuma günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.


                                                                                                                                                          Hüseyin HIZLIOĞLU
                                                                                                                                                            Belediye Başkanı