02 Mart 2018 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı :30501076-301.03-E.1094                                                                                                                                                           26/02/2018
Konu : Meclis Gündemi


Meclis Gündemi :
1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
2- İsim verilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Mart 2018 Cuma günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

                                                                                                                                              Hüseyin HIZLIOĞLU
                                                                                                                                                 Belediye Başkanı