03 Nisan 2018 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü


Sayı : 30501076-301.03-E.1592                                                                                                                                                   27/03/2018
Konu : Meclis Gündemi

Meclis Gündemi :
1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
2- 2 adet Encümen Üyesi seçilmesi.
3- Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin seçilmesi.
4- İmar Komisyonu Üyelerinin seçilmesi.
5- Tarife Komisyonu Üyelerinin seçilmesi.
6- 2017 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.
7- Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8- Taşınmaz kiralanması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9- Borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10- Susurluk Ziraat Odası Başkanlığı 'nın yer tahsisi talebi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.


Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 03 Nisan 2018 Salı günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.


                                                                                                                                                                         Hüseyin HIZLIOĞLU
                                                                                                                                                                            Belediye Başkanı