03 Temmuz 2018 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : 30501076-301.03-E.2783                                                                                                                                                            27/06/2018

Konu : Meclis Gündemi

 

 

Meclis Gündemi :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- İlan ve Reklam vergileri ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Konuk Evi'nin kiralama talebi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

4- Demirkapı Mahalle Muhtarlığı'nın mülkiyeti Belediyemize ait dükkanların tahsis talebi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 03 Temmuz 2018 Salı günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

Belediye Başkanı