04.03.2019 Tarihli Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Meclis Gündemi :

  1. Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
  2. Susurluk Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi yapım işi kapsamında terfi merkezi yapımı için gerekli iznin verilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  3. Belediyemizce yeni yapılan yollara ağır tonajlı araçların girmesinin yasaklanması ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonu raporunun görüşülmesi.
  4. Gök-Sa Enerji Taahhüt Proje Tic.San.Ltd. Şti.'nin kiralama talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  5. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yetki devri verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
  6. Kadastro güncelleme çalışmaları kapsamında Ömerköy mahallesi için Bilirkişi seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.