2019 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

G Ü N D E M                                     :

 • Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
 • Çiftçi Malları Koruma Meclisi’ne 5 asil,5 yedek üye ve Murakabe Heyetine 5 asil, 5 yedek üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 • Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu üyeliklerinde birer üyenin yeniden seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 • Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün ihdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 • 2018 yılı kesin hesabının görüşülmesi.
 • Marmara Belediyeler Birliği’ne üye olunması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 • Belediyemizde çalışan kamu görevlileriyle “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılabilmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 • Dereköy Mahalle Muhtarlığı’nın taşınmaz tahsisi talebi ile ilgili Destek Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 • Ilıcaboğazı Mahalle Muhtarlığı’nın taşınmaz tahsisi talebi ile ilgili Destek Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 • Belediyemiz bütçe içi işletmelerde temsil yetkisi verilmesi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 • Kayıt ve suret harcı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 • Yağmur suyu şebekeleri ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.