2019 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 30501076-301.03-E.2031                                                                                                                                                       29/05/2019
Konu : Meclis Gündemi

Meclis Gündemi :
1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
2- Susurluk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin
kabulünün görüşülmesi.
3- Susurluk Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin
kabulünün görüşülmesi.
4- Susurluk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin
kabulünün görüşülmesi.
5- Sibel SARI'nın Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna atanması ile ilgili bilgi verilmesi.
6- Söve Mahallesi Muhtarlık binasının, Muhtarlığa tahsisi ile ilgili Destek Hizmetleri
Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.
7- Bozen Mahallesi Muhtarlık binasının, Muhtarlığa tahsisi ile ilgili Destek Hizmetleri
Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.
8- Ümiteli Mahallesinde bulunan kantarın, Muhtarlığa tahsisi ile ilgili Destek Hizmetleri
Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.
9- Yağmur Suyu Şebekeleri ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.
10- Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığı'na üye olunması ile ilgili konunun
görüşülmesi.
Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 11 Haziran
2019 Salı günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis
Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

Nurettin GÜNEY
Belediye Başkanı