2019 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : 30501076-301.03-E.2332                                                                                                                                                26/06/2019

Konu : Meclis Gündemi.

 

Meclis Gündemi :

 

1-Ümiteli Mahalle Muhtarlığının tahsis talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2-Bozen Mahalle Muhtarlığının tahsis talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3-Eminpınar Mahallesi Köy Kahvehanesinin, Muhtarlığa tahsisi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

 

 

Nurettin GÜNEY

Belediye Başkanı