2019 Yılı Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Sayı : 30501076-301.03-E.2728                                                                                                                 22/07/2019

 Konu : Meclis Gündemi

 

    • Susurluk Belediyesi kapalı pazar yeri şartnamesinin 1. Ve 3. Maddelerinin değiştirilmesi hususunda Zabıta Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
    • Aksa Mustafakemalpaşa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.' nin yönetim kurulu toplantılarına katılmak üzere Belediye Başkanı Nurettin GÜNEY 'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
    • Asmalıdere mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisine yetki verilmesi hususunda imar ve şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

     

    Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 26 Temmuz 2019 Cuma günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağanüstü Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                             Nurettin GÜNEY

                                                                                                                              Belediye Başkanı