2019 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : 30501076-301.03-E.3264                                                                                                 28/08/2019

Konu : Meclis Gündemi

Meclis Gündemi :

  • Kapalı pazar yeri şartnamesi hakkında Zabıta Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
  • Tahsis hakkında Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
  • İmar uygulaması hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 03 Eylül 2019 Salı günü saat 18:00 'de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim

 

 Nurettin GÜNEY

 Belediye Başkanı