2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 30501076-301.03-E.3718                                                                                                                 27/09/2019

Konu : Meclis Gündemi

DAĞITIM YERLERİNE

 Meclis Gündemi :

  • Marmara Belediyeler Birliğine üye olunması hususunun görüşülmesi.
  • 2020 yılı bütçesinin görüşülmesi.
  • Ödenek aktarılması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.
  • 2020 yılı Evsel Katı Atık fiyatlarının belirlenmesi hususunda Temizlik İşleri Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.
  • Göbel mahallesinde sokak ismi verilmesi hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.
  • Köy yerleşik alanları hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.
  • Kapalı Pazar yerinde becayiş işlemleri hususunda Zabıta Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

 

 Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                                                                       Nurettin GÜNEY

                                                                                                                                                                       Belediye Başkanı