2019 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                30/10/2019

Sayı : 30501076-301.03-E.4213

Konu : Meclis Gündemi.

DAĞITIM YERLERĠNE

Meclis Gündemi :

1-Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2-Göbel mahallesi Çakaldere Mevkiinde Sokak İsmi Verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 04 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 18:00' da Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

                                                                                                                                                 Nurettin GÜNEY

                                                                                                                                                 Belediye Başkanı