2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                

                                                                                                    29/11/2019

Sayı : 30501076-301.03-E.4648

Konu : Meclis Gündemi.

DAĞITIM YERLERİNE

Meclis Gündemi :

1-Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2-Göbel mahallesi Çakaldere Mevkiinde Sokak ismi Verilmesi hakkında İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Yağlı Güreşler Düzenleyen Kentler Birliğine 1 asil üye , 1 yedek üye seçilmesi.

4-İlçemiz Yeni Mahalle 31 ada 3 ve 15 parsel sayılı taşınmazların İmar Uygulaması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

5-Karapürçek Mahallesinde sokak ismi verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

6-İlçemiz Yeni Mahalle 80 ada 37 parsel sayılı taşınmazın İmar Uygulaması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

7-İlçemiz Yeni Mahalle 83 ada 79 parsel sayılı taşınmazın İmar Uygulaması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

8-İnşaat ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi harç ücretlerinin düzenlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

 9-Ödenek Aktarımı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

10-Personel Giderleri Ödenek Aktarımı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

 11-Ek Bütçe hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

 Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 03 Aralık 2019 Salı günü saat 18:00' da Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

                                                                                                                                                        Nurettin GÜNEY                  

                                                                                                                                                       Belediye Başkanı