02.08.2017 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 02.08.2017
Karar No : 2017/7


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin İÇÖZ (Meclis Başkan V.)
Üyelerden; Erkan PAZARCIK,İsmail ÇAKIR, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR , Hayri ERÖZ, İbrahim PAMUKÇU Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı İZİNLİ), İsmail ÇAKIR (İZİNLİ) .

 


Susurluk Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarihli olağan oturumunda, 6 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- Danaveli mahallesi yerleşik alan sınırırın belirlenmesi ile ilgili İmar Komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle;

3- Otopark ücret tarifesininin belirlenmesi ile ilgili Tarife Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle;

4- Belediyespor kulübü bünyesinde dereceye giren sporculara ödül verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle;

5- Kamulaştırma için 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle;

6- Belediyemize ait arazileri satın almak isteyen 3 adet vatandaşın talebi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havale edilmelerine oybirliğiyle;

Karar verildi.


Hüseyin İÇÖZ                               Erkan PAZARCIK                               Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkan V.                                  Katip                                                  Katip