06.09.2017 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 06.09.2017
Karar No : 2017/8


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin İÇÖZ (Meclis Başkan V.)
Üyelerden; İsmail ÇAKIR, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR , Hayri ERÖZ, İbrahim PAMUKÇU Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı İZİNLİ), Erkan PAZARCIK (İZİNLİ) .

 


Susurluk Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarihli olağan oturumunda, 6 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- Belediyemize ait arazileri satın almak isteyen 3 adet vatandaşın talebi ile ilgili konunun tekrar Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

3- 2018 yılı harç ve ücret tarifelerinin, Tarife Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

4- 2018 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

5- Mükellefin vergi borcundan dolayı hacizli gayrimenkullerinin satışının yapılabilmesi için 6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanununun 90. maddesine göre teşekkül ettirilecek satış komisyonunda görev yapmak üzere, Belediye Meclis Üyesi Fahrettin ŞENER'in belirlenmesine oybirliğiyle;

6- Karayolları Genel Müdürlüğü'nün satın alma talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

Karar verildi.

 

Hüseyin İÇÖZ                                    İsmail ÇAKIR                    Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkan V.                                      Katip                                   Katip