02.02.2018 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 02.02.2018
Karar No : 2018/2


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)
Üyelerden; Erkan PAZARCIK,İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Fatma FİLİZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR,Hayri ERÖZ, İbrahim PAMUKÇU, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar: Erhan DUYMAZ (İZİNLİ), İzzet ÖZDEMİR (İZİNLİ)


Susurluk Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarihli olağan oturumunda, 9 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle,

2- -Belediyemiz Zabıta hizmetlerinde çalışan personelin 2018 yılı için maktuen ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin 487,00.-TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle,

3- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince,G.İ.H. Sınıfından 6 derecelik Bilgisayar İşletmeni kadrosunun iptali ile, G.İ.H. Sınıfından 4 derecelik Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdası ve ekli cetvelin tasdikine oybirliğiyle,

4-Erdoğan ÖZSEYHAN'ın Meclis üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan Encümen üyeliğine yapılan gizli oylama sonucunda İsmail ÇAKIR'ın seçilmesine oy çokluğuyla,

5-Erdoğan ÖZSEYHAN'ın Meclis üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Fatma FİLİZ'in seçilmesine oybirlğiyle,

6- Erdoğan ÖZSEYHAN'ın Meclis üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan Tarife Komisyonu üyeliğine Fatma FİLİZ' in seçilmesine oybirliğiyle,

7-Susurluk Kent Konseyi'nin 23.01.2018 tarihli Genel Kurulu'nda aldığı kararlar neticesinde gündeme alınması talep edilen ve ilçemiz Buzağlık mahallesi sınırları içinde bulunan, halk arasında Buzağlık köprüsü olarak anılan köprüye, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain kalkışmada şehit olan ve gazilik mertebesine ulaşan vatandaşlarımızın anısını yaşatmak için, “15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Köprüsü” adının verilmesine oybirliğiyle,

8-İlçemiz Karapürçek mahallesi asfalt boyundaki tesislerin hemen arka tarafında bulunan ekli krokide de işaretli olan, 10 m. lik imar yoluna isim verilmesi ile ilgili konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine oybirliğiyle,

9- 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca 49 yıllığına üretim lisansı verilen Manres Elektrik Üretim A.Ş' ye, ilçemiz Günaydın,Balıklıdere, Yağcıköy, Dereköy,Karapürçek mahallesinde mevcut,belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, ekli listede bilgileri mevcut olan ve yol olarak kullanılan 4 adet taşınmazın enerji nakil hattı güzergahında kaldığından, bu kısmın üzerinde amacı dışında kullanılmamak ve bedeli Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek irtifak hakkı bedelinin ödenmek şartı ile 30 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                                  İsmail ÇAKIR                                               Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                                               Katip                                                               Katip