05.03.2018 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 05.03.2018
Karar No : 2018/3


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)
Üyelerden; Erkan PAZARCIK,İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erhan DUYMAZ Fatma FİLİZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, İzzet ÖZDEMİR Hüseyin UÇAR,, Hayri ERÖZ, İbrahim PAMUKÇU, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar:


Susurluk Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli olağan oturumunda, 5 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle,

2- Karapürçek mahallesinde isimsiz caddeye “Karapürçek caddesi” isminin verilmesine oybirliğiyle,

3- Göbel mahallesi Karakol caddesinde kain, tapunun 3429 parselinde kayıtlı 400 m2'lik arsanın 10 yıllığına kiralanması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

4- Belediye Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU'nun sözlü önergesi üzerine gündeme alınan Belediyemize borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

5- Belediye Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU'nun sözlü önergesi üzerine gündeme alınan,ilçemize yeni kurulacak olan kapalı pazar yeri ile ilgili civar ilçelerdeki örnek uygulamaların yerinde görülerek incelenmesi hususunun, Belediyemiz Plan ve Bütçe, İmar ve Tarife komisyonlarına havale edilerek, adı geçen komisyonların ortak çalışma yapmasına oybirliğiyle karar verildi.


Hüseyin HIZLIOĞLU                                                                                               İsmail ÇAKIR                                                                    Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                                                                                            Katip                                                                                   Katip