03.05.2018 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 03.05.2018
Karar No : 2018/5


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)
Üyelerden; Erkan PAZARCIK,İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Fatma FİLİZ,, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, İzzet ÖZDEMİR,Hüseyin UÇAR,, Hayri ERÖZ, İbrahim PAMUKÇU Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar: Erhan DUYMAZ (İZİNLİ)

 

Susurluk Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarihli olağan oturumunda, 5 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- 2017 yılı kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

3-1/1000 ölçekli ilave revizyon imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,

4- Belediyemize ait Buzağlık mahallesi 108 ada 1 parselde bulunan köy konağının, mahallenin kültürel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için, kullanım giderleri muhtarlıkça karşılanmak ve amacı dışında kullanılmamak üzere 3 yıllığına tahsisine oybirliğiyle,

5- İlçemiz Karapürçek mahallesinde 2855 parselde mevcut, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait tarihi caminin tadilatı esnasında mülkiyeti Belediyemize ait 2851 parseldeki arsanın müştemilat kısmında taşma olduğundan, ilgili kısmın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tahsisi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                                                                 İsmail ÇAKIR                                                                                  Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                                                                              Katip                                                                                                Katip