10.05.2018 Meclis Karar Özeti 2. Oturum

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 10.05.2018
Karar No : 2018/5-2


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)
Üyelerden; Erkan PAZARCIK,İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Fatma FİLİZ,, Erhan DUYMAZ,Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, İzzet ÖZDEMİR,Hüseyin UÇAR,, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar: Hayri ERÖZ(İZİNLİ) , İbrahim PAMUKÇU (İZİNLİ)


Susurluk Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarihli olağan oturumunda, 3 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- 2017 mali yılına ait kesin hesapları Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, Gelir ve Gider Bütçesi bir birine denk olarak 29.500.000,00-TL olarak hazırlanmış olup, 2017 mali yılı Kesin hesabının kabulüne oybirliğiyle;

2- İlçemiz Karapürçek mahallesinde 2855 parselde mevcut, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait tarihi caminin tadilatı esnasında mülkiyeti Belediyemize ait 2851 parseldeki arsanın müştemilat kısmında taşma olduğundan, ilgili kısmın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tahsisi ile ilgili imar ve plan ve bütçe komisyonlarında bahsi geçen parsel ile ilgili komisyonlara ulaşan herhangi bir evrak olmadığından, konunun ilerde yeniden değerlendirilmesine karar verildiğinden yeniden değerlendirilmesine oybirliğiyle,

3-Susurluk Belediyesi Emir ve Yasaklarına 103. Madde olarak '' Susurluk Belediye Başkanlığı tarafından işletilen işletmelere ait otopark alanları işletme müşterilerine aittir. İşletme müşterileri haricinde bu alanların parklanmak sureti ile işgal edilmesi yasaktır.'' maddesinin eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.


Hüseyin HIZLIOĞLU                                                                                  İsmail ÇAKIR                                                                           Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                                                                               Katip                                                                                          Katip