03.08.2018 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ
Karar Tarihi    : 03.08.2018
Karar No          : 2018/7                                                                                                                         

 Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  Erkan PAZARCIK,İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ,, Fatma FİLİZ,Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA,,Hüseyin UÇAR,, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU

Toplantıda Bulunmayanlar: Fahrettin ŞENER (İZİNLİ), İzzet ÖZDEMİR (İZİNLİ)Bülent KARAKILIÇ (İZİNLİ)

Susurluk Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarihli olağan oturumunda, 6 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

 2-Mülkiyeti Belediyemize ait Konuk evinin ilçemiz merkez ve kısal mahallelerde bulunan engelli öğrenci ve vatandaşlarımız için tadilat yapmak kaydıyla kiralanma talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ortak komisyon raporu doğrultusunda oybirliğiyle reddine;

 3- Mülkiyeti Belediyemize ait Demirkapı mahallesi 1476 parselde bulunan 6 adet işyerinin mahalle muhtarlığına tahsisi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ortak komisyon raporu doğrultusunda oybirliğiyle kabulüne;

 4- İlçemiz  Han Mahallesi 104 ada 7,9,10 ve 18 parsellerin malikleri Caner TATLI ve Ahmet ÖZKONAK Belediyemize 104 ada 5,6 ve 8 parseller ile anlaşamadığından re'sen tevhidi ile ilgili talepte bulunmuş olup, konunun İmar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle;

 5-İlçemiz Kışla mahallesi İşler sokakta bulunan 141 ada 2 parselde bulunan 228 m2 yerin  sahipleri Osman AKAY,Sabriye YUMURTACI ve Emine ACAR'ın yerinin bitişiğinde Belediyemize ait 141 ada 49 parselde bulunan 155 m2 yer   imar planında şuyulandırıldığından, adı geçenlerin satın alma talepleri ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısının  Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 6-Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ön sözlü önergesi ile gündeme alınan, bu yıl 657. si düzenlenen tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde üstün başarı gösteren güreşçiler Ertuğrul DAĞDEVİREN, Suat SÜREN ve hocaları Ferdi ZENGİN'e ödül verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                              İsmail ÇAKIR                                     Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                  Katip                                                      Katip