13.08.2018 Meclis Karar Özeti (Olağanüstü Oturum)

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ
Karar Tarihi    : 13.08.2018
Karar No          : 2018/8                                                                                                                              

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin İÇÖZ Meclis Başkan V.

Üyelerden;  Erkan PAZARCIK,İsmail ÇAKIR, Fatma FİLİZ,Fahrettin ŞENER,Coşkun GÜNHAN, İzzet ÖZDEMİR,Adnan YALÇINKAYA,,Hüseyin UÇAR, Bülent KARAKILIÇ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU

Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı, Erhan DUYMAZ (İZİNLİ), Mehmet KARDAŞ (İZİNLİ), Hayri ERÖZ (İZİNLİ).

Susurluk Belediye Meclisinin 13.08.2018 tarihli olağanüstü oturumunda, 1 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 1- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet tanker (su) aracı ile 1 adet özel amaçlı (yol süpürme) aracının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan satın alınmasına, Noter satışı ile ilgili bütün iş ve işlemler için Belediye Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU'na yetki verilmesine ve adı geçen araçların kamu hizmetine tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Hüseyin İÇÖZ                                             İsmail ÇAKIR                             Erkan PAZARCIK

Meclis Başkan V.                                                Katip                                             Katip