04.09.2018 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ
Karar Tarihi    : 04.09.2018
Karar No          : 2018/9                                                                                                                              

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)
Üyelerden;  Erkan PAZARCIK, Hüseyin İÇÖZ,Fahrettin ŞENER, Fatma FİLİZ,Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA,İzzet ÖZDEMİR,Hüseyin UÇAR,, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇ,Bülünt KARAKILIÇ
Toplantıda Bulunmayanlar: İsmail ÇAKIR (İZİNLİ)

Susurluk Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarihli olağan oturumunda, 7 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

 2- 2019 yılı harç ve ücret tarifelerinin Tarife Komisyonu'na havale edilmesine oybirliğiyle,

 3- 2019 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 4-  104 ada 7 parsel,104 ada 9 parsel , 104 ada 10 parsel,104 ada 18 parsel, 104 ada 5 parsel, 104 ada 6 parsel ve 104 ada 8 parselin re'sen tevhidi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun,   yeniden incelenerek  değerlendirilmek üzere komisyona iadesine oybirliğiyle,

 5- İlçemiz Kışla mahallesi 141 ada 2 parselde mevcut 228 m2 arsa ile belediyemize ait 141 ada 49 parseldeki 155 m2 arsa birbirleri ile şuulu olduğundan , komşu parsel sahiplerinin satın alma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu ortak raporunun,bedel tespiti yapılarak, bedelin  değerlendirilmesi için tekrar Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna iade edilmesine oybirliğiyle,

 6- Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, bu yıl 657. si düzenlenen tarihi “Kırkpınar yağlı güreşleri” nde dereceye giren, ilimizi ve ilçemizi aldıkları derecelerle üst düzeyde temsil eden güreşçimiz Ertuğrul DAĞDEVİREN'e 1.500,00.- (Binbeşyüz) TL, Suat SÜREN'e 1.000,00.- (Bin) TL, hocaları Ferdi ZENGİN'e 1.000,00.- (Bin) TL ödül verilmesine oybirliğiyle,

 7- Bulgaristan Cumhuriyeti Dimitrovgrad Spor Kulübü'nün daveti üzerine, 20 Eylül-23 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan Uluslararası serbest güreş kampı turnuvasına , Susurluk Belediye Başkanlığı güreş kafilesindeki idareci, antrenör,sporcu ve katılımcılarından,  1-Raşit ATAŞ, 2-Kadir KARAMAN,3-Hüseyin CANBAZ, 4-Ertuğrul DAĞDEVİREN,5-Mahmut YAKAN,6- Arda DEDEOĞLU, 7-Furkan OCAKTAN,8- Suat SÜREN, 9- Fuat SÜREN, 10- Erol KURT, 11- Mert Metin AYGÖREN, 12- Kerem KARAASLAN, 13- Engin KARAASLAN, 14- Furkan ELAGÖZ , 15-Berat KABAK,16- Mustafa TIĞLI, 17- Tufan ORUÇ, 18- Berkay YILMAZ, 19- Serhat ATAŞ, 20- İsmail UYAR, 21- Suat BÖREKÇİ, 22- Yusufcan AKDAŞ, 23- Ahmet ÖZKAN, 24- Ahmet EROĞLU'nun katılmasına ve adı geçenlere Belediyemizce  hizmet pasaportu verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                               Erkan PAZARCIK                            Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                      Katip                                                  Katip