02.11.2018 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ
Karar Tarihi    : 02.11.2018
Karar No          : 2018/11                                                                                                                            

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)
Üyelerden;  Erkan PAZARCIK, Hüseyin İÇÖZ,İsmail ÇAKIR, Fahrettin ŞENER, Fatma FİLİZ,Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA,İzzet ÖZDEMİR,Hüseyin UÇAR,, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇ,Bülünt KARAKILIÇ

Toplantıda Bulunmayanlar:

Susurluk Belediye Meclisinin 02.11.2018 tarihli olağan oturumunda, 16 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle kabulüne;

 2- 2019 yılı evsel katı atık fiyatlarının, 2018 yılı fiyatlarının %7 oranında arttırılarak; ekli tabloda olduğu şekilde, 2018 yılında ilçe merkezinde uygulanan 3,00.-TL ücretin KDV dahil 3,21.-TL'na, kırsal mahallelerde uygulanan 1,50.-TL ücretin KDV dahil 1,61.-TL'na  çıkartılmasına, ibadet yerleri, halk kütüphanesi, eğitim ve öğretim kurumları ile şehit yakınları, gazi ve engelliler grubu için tarifenin "sıfır (O) " olarak belirlenmesine, 2019 yılında su okuma döneminde su tüketimi olmayan mesken/işyerinden katı atık (çöp toplama) bedeli tahsil edilmemesine oybirliğiyle,

 3-  Kadastro Biriminin ilçe merkezinde uygun bir yerin kira bedeli olmadan tahsis talebiyle ilgili olarak ilçemiz Han mah. Dervişpaşa cad. Belediyemize ait 3 katlı binada Muhtarlar Derneği ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı mevcut olup, bu iki birimin bir üst kata alınarak doğacak boşluğun Kadastro Birimi'ne 5 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesine oybirliğiyle,

 4-İlçemizde trafik yoğunluğu ve otopark sorunu ile ilgili çözüm önerilerinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi' ne (UKOME) bildirilerek çözüm aranmasının uygun olduğuna oybirliğiyle,

 5- Kanalizasyon ve atık su arıtma tesis inşaatı izin ve imar yolları ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu ortak raporunun kabulüne oybirliğiyle,

 6-  Belediyemizin 2019 yılı gelir tarifesinde yer alan birim otopark bedeli hesap formülü ve grupların yeniden belirlenerek ekli listede güncellenerek kabulüne oybirliğiyle,

 7- İlçemiz Göbel mahallesinde mevcut, mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 25.000 m2 stadyumun ağaçlandırılması için ilgili kurumlarla irtibata geçilmesine oybirliğiyle,

 8-Göbel mahallesi Çayır sokak Özlem evler sakinlerinin tahsis talebi ile ilgili olarak, bahsi geçen sokakta belediyemize ait iki adet arsa mevcut olduğu görülmüş olup, talebi olan Özlem Evler sakinlerine direk tahsis talebi mümkün olmadığından talebin reddine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunlarının ilgili hükümleri çerçevesinde talep edilmesi halinde açık ihale yöntemi ile ihale edilmesinin uygun olduğuna oybirliğiyle,

 9- Mülkiyeti belediyemize ait ;Yaylaçayır Mahallesi 133 Ada 95 Parsel 564,78 m² arsa vasfındaki taşınmazı, Beyköy Mahallesi 116 Ada, 2 parsel, 443,00 m² tarla vasfındaki taşınmazı, Han Mahallesi 96 Ada, 4 parsel, 39,00 m² kargır hela vasfındaki taşınmazı, Yeni Mahallesi 203 Ada, 7 parsel, 584,00 m² kapanmış yol vasfındaki taşınmazı satın alma talepleri ile ilgili konunun Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havale edilmesine oybirliğiyle,

 10-Ödeneği yetersiz kalan gider kalemleri için, ekte sunulan ödenek aktarımı cetvelinde belirtilen aktarma işlemlerinin yapılmasına oybirliğiyle,

 11- İlçemiz Demirkapı mahallesi Köy Konağı sosyal ve kültürel işler için Demirkapı Mahalle Muhtarlığı'na 3 yıllığına tahsis edilmişse de,  tahsis süresinin uzatılması talebinde bulunan Demirkapı Mahalle Muhtarı Yaşar ATİK'in dilekçesinin  Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havale edilmesine oybirliğiyle,

 12-04.10.2016 tarih ve 2016/75 sayılı Susurluk Belediyesi Meclis Kararında belirtildiği üzere ''Pazar yeri konumunun uygun bir yere taşınması'' kararı mevcut pazarcılara hukuksal anlamda hak sahipliği kazandıracağından, ilgili meclis kararının ''Mevcut açık pazarın yeni pazar yeri kurulduktan sonra kapatılmak sureti ile sonlandırılması'' şeklinde karar alınarak düzeltilmesi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 13- İlçemiz Orta Mahallesi 554 ada ve 553 ada arasında kalan isimsiz sokağa  ve 553 ada ile yeni yapılan Pazar Yeri arasında kalan isimsiz sokağa isim verilmesi konusunun  Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 14- İlçemiz Göbel mahallesi 0 ada 3704 parselde bulunan 352.928 m2 meranın 7.000 m2 lik kısmının hayavan pazarı olarak tahsis edilebilmesi için mera vasfının kaldırılması gerektiğinden, bu konuda gerekli iş ve işlemlerin yapılabilmesi için Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU ' na  yetki verilmesine oybirliğiyle,

 15-İlçemizde belirlenecek cadde ve sokaklarda yapılacak kaldırım çalışmalarında yağmurdan korunmak için yapılacak tentelerin ve kaldırımların aynı yaptırılması konusunda gerekli Meclis kararının alınması konusunun Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 16-Bulgaristan Cumhuriyeti Dimitrovgrad Spor Kulübü'nün daveti üzerine, 01 – 02 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan Uluslararası serbest güreş kampı ve turnuvasına , Susurluk Belediye Başkanlığı güreş kafilesindeki idareci, antrenör,sporcu ve katılımcılarından,  1-Raşit ATAŞ, 2-Kadir KARAMAN,3-Suat SÜREN,4- Ahmet BEY, 5- Sunay HESAPÇI, 6- Erol KURT, 7- Arda ATEŞ, 8- Efe ŞAHAN, 9-Enes İNCİ, 10- Baran ERGİN, 11-Furkan ELAGÖZ, 12-Kerem KARAASLAN, 13-Ahmet ÖZKAN, 14-Osman BÜLBÜL, 15-Sefa AKBABA, 16-Sait ARABACIOĞLU, 17-Kerem USLU, 18-Serhat UYDAŞ, 19- Feyzullah TAŞ, 20-Yusuf YÜCEL, 21- Ertuğrul DAĞDEVİREN, 22- Serhat ATAŞ, 23- Necip BÜLBÜL' ün katılmasına ve adı geçenlere Belediyemizce  hizmet pasaportu verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                             İsmail ÇAKIR                             Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                Katip                                                 Katip