11.12.2018 Meclis Karar Özeti (2. Birleşim)

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 11.12.2018

Karar No          : 2018/12-2                                                                                                                         

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  Erkan PAZARCIK, Hüseyin İÇÖZ,İsmail ÇAKIR, Fahrettin ŞENER, Fatma FİLİZ,Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA,İzzet ÖZDEMİR,Hüseyin UÇAR, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇ,Bülent KARAKILIÇ

Toplantıda Bulunmayanlar:  Hayri ERÖZ (İZİNLİ)

 

 

 

            Susurluk Belediye Meclisinin 11.12.2018 tarihli olağan oturumunda, 7 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

            1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Han mah. 96 ada 4 parselde mevcut, 39 m2 kargir bina vasfındaki taşınmazın bulunduğu  parselin 96 ada 5 parsel ile şuyulandırılması gerektiğinden ve imar planında önünde yol girişi olup, gelecekte yol açılmasının mümkün olabileceğinden satışının uygun olmadığına oybirliği ile;

           

            2- Mülkiyeti Belediyemize ait, Kalfaköy mahallesi 101 ada 19 parselde Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait telsiz röle istasyonu bulunduğundan ilgili parselin 15 yıllığına tahsis edilmesine oybirliği ile;

 

            3-İlçemizde inşaatı tamamlanıp önümüzdeki ay faaliyete başlayacak kapalı pazar yerine “Hasan CAN” isminin verilmesine oy çokluğu ile;

           

            4-  Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıcaboğazı mahallesi 665 parsel (12.259 m2)  içinde kalan eski süt toplama merkezini kiralama talebinde bulunan Ahmet DUR'un,bahsi geçen parselde hala kiracı olduğu ve daha iki yıl kullanım hakkı bulunduğundan, 20 yıllık uzun vadeli kiralama talebi uygun görülmemiş olup, oybirliği ile reddine;

           

            5-  15.09.2018 tarihinde devreye giren Otopark Yönetmeliği ' nde karşılaşılacak bazı sıkıntıların aşılması amacı ile,maddeler halinde belirtilen konuların ilçemiz 1/1000 uygulama imar planlarımıza plan notu olarak eklenmesi hususunda Meclis kararı alınması ve onaylanması için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilmesi ile ilgili imar komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile;

           

            6 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan,  Göbel mahallesi 5 parsel 188 m2 avlulu kargir Hükümet Konağı (yıkık) görünen arsanın  Maliye Hazinesine satışı ile ilgili konunun Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

            7-Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, ilçemiz Göbel mahallesi 6 parsel 1630 m2 avlulu kargir cami ve kuran kursu ile mülkiyeti Belediyemize ait olan,  Göbel mahallesi 5 parsel 188 m2 avlulu kargir Hükümet Konağı (yıkık) görünen arsanın birleştirilebilmesi için mülkiyetin tek kişide olması gerektiği anlaşıldığından, arsanın Maliye Hazinesine satışına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                            İsmail ÇAKIR                          Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                Katip                                            Katip