03.01.2019 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 03.01.2019

Karar No          : 2019/1                                                                                                                              

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  Erkan PAZARCIK, Hüseyin İÇÖZ,İsmail ÇAKIR, Fahrettin ŞENER, Fatma FİLİZ,Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA,İzzet ÖZDEMİR,Hüseyin UÇAR,, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇ,Bülent KARAKILIÇ

Toplantıda Bulunmayanlar:

 

 

 

            Susurluk Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarihli olağan oturumunda, 14 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle kabulüne;

 

2-Yapılan gizli oylama sonucunda Denetim Komisyonu üyeliklerine, İsmail ÇAKIR, Fatma FİLİZ, Hüseyin İÇÖZ, Adnan YALÇINKAYA ve  İzzet ÖZDEMİR’ in seçilmelerine oy çokluğuyla;

 

3- - Meclis toplantılarının her ayın 2. işgünü  olarak belirlenmesine oybirliğiyle,

 

4- Meclis tatil ayının Haziran ayı olarak belirlenmesine oybirliğiyle,

 

5- Meclis Başkan ve üyelerine,2019 yılı için meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle,

 

6- 2019 mali yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara, 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi amir hükmüne göre 4. derecedeki memura ödenen miktar üzerinden harcırah verilmesine oybirliğiyle,

 

7-6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 1. maddesi uyarınca, fabrika, imalathane,mağaza,dükkan,yazıhane,büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilerin ve diğer müstahdemlerin öğle dinlenme saatlerinin 12.30- ile 13.30  saatleri arasında yapılmasına oybirliğiyle,

 

8- Geçici işçilere vize alınması ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

9-Memur kadrolarında dolu kadro değişikliği yapılması ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

10- Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin yer tahsis talebi ile ilgili konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

11-Susurluk Belediyesi Emir ve Yasakları’nda Pazar Yeri başlıklı 96. Maddesine “ff” bendi olarak, ''Susurluk Belediye Başkanlığı Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 2018/86 sayısı ile kabul edilen Susurluk Kapalı Pazar Yeri Şartnamesinin maddelerine ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere cezai işlem uygulanır.'' Maddesinin eklenmesine oybirliğiyle,

12- Belediye Gelir Tarifesinde yer almayan imar durum belgeleri yenilenmesiyle ilgili, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin İÇÖZ,Erhan DUYMAZ ve Erkan PAZARCIK imzalı önergenin Tarife Komisyonu’na havale edilmesine oybirliğiyle,

 

13- . İlçemizde yapımı tamamlanan kapalı Pazar yerinin açılışı için Aralık 2018 Meclisinde alınmış olan kararın, pazar yerinde genişleme çalışması yapılacağından, yeniden görüşülmesini talep eden Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER ve  İsmail ÇAKIR’ın önergelerinin Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

14- . İlçemiz Karapürçek mahallesinde mevcut, “H.Mustafa CAN Parkı”  isminin buradan kaldırılarak, Belediyemizce inşaatı tamamlanan çok amaçlı salona verilmesi  ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Mehmet KARDAŞ, Fatma FİLİZ  ve  Fahrettin ŞENER ‘in önergelerinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                İsmail ÇAKIR                                Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                   Katip                                                 Katip