07.01.2019 Meclis Karar Özeti (2. Birleşim)

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 07.01.2019

Karar No          : 2019/1-2                                                                                                                           

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  Erkan PAZARCIK, Hüseyin İÇÖZ,İsmail ÇAKIR, Fahrettin ŞENER, Fatma FİLİZ,Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA,İzzet ÖZDEMİR,Hüseyin UÇAR,, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, ,Bülent KARAKILIÇ

 

Toplantıda Bulunmayanlar: İbrahim PAMUKÇU (İZİNLİ)

 

 

 

            Susurluk Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarihli olağan oturumunda, 6 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1-Belediyemizde 214 adet memur kadrosu mevcut olup;12.01.2008 tarih ve 26754 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 214x20:100=42,8=43 geçici işçinin, 2019 yılı içerisinde 6 aydan fazla olmamak üzere çalıştırılmasına oybirliğiyle,

 

2- G.İ.H. sınıfından 4 derecelik Bilgisayar İşletmeni kadrosunun iptali ile G.İ.H sınıfından 3 derecelik Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdasına, G.İ.H sınıfından 3 derecelik Muhasebeci kadrosunun iptali ile G.İ.H sınıfından 1 derecelik Muhasebeci kadrosunun ihdasına oybirliğiyle,

 

3-Mülkiyeti Belediyemize ait Ümiteli mahallesi yolda kalan bölgede Türk Telekom A.Ş’ne ait çevrim istasyonu (1,5 m. x 1,5 m. ) bulunduğundan, ilgili parselin 15 yıllığına tahsis edilmesine oybirliğiyle,

 

4- Belediye Gelir Tarifesinde yer almayan imar durum belgeleri yenilenmesi durumunda ¼ oranında ücret alınmasının gelir tarifesine konulmasına oybirliğiyle,

 

5-; İlçemiz Karapürçek mahallesinde “H.Mustafa CAN parkı”  isminin buradan kaldırılarak belediyemizce inşaatı tamamlanan çok amaçlı salona verilmesine oybirliğiyle,

 

6- Kapalı Pazar yerine kapalı alan ilavesi yapılarak, yeni Pazar yeri şartnamesinin kabulüne ve konu ile ilgili Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                              İsmail ÇAKIR                                  Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                  Katip                                                    Katip