04.02.2019 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 04.02.2019

Karar No          : 2019/2                                                                                                                              

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  Erkan PAZARCIK, Hüseyin İÇÖZ,İsmail ÇAKIR, Fahrettin ŞENER, Fatma FİLİZ,Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA,İzzet ÖZDEMİR,Hüseyin UÇAR,, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU,Bülent KARAKILIÇ

Toplantıda Bulunmayanlar:

 

 

 

            Susurluk Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarihli olağan oturumunda, 7 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle kabulüne;

 

2- İnşaatına başlanan Susurluk Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi yapım işi kapsamında meydana gelen proje değişiklikleri nedeniyle Han mahallesi 531 ada 1 parsel no’lu taşınmazda 1.360 m2’lik alanda terfi merkezi yapımı için gerekli iznin verilmesi ile ilgili konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

3- Susurluk Kadastro Müdürlüğü’nce, 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılacak olan, Kadastro Güncelleme Çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, Ömerköy mahallesinden gerekli duyurunun yapılması ve mahalle muhtarına bildirilmesine rağmen, mahalle muhtarlığı’nca gerekli şartları taşıyan talep olmadığı gerekçesiyle isim bildirilmediğinden seçim yapılamamış olup,  Demirkapı mahallesinden gerekli şartları taşıyan, Muhsin ŞURUH,Coşkun KULBAY,  Nejat KULBAY,Mümin KARAMANLI, Nejdet KOVANCI ve Fevzi KAYAN’ın seçilmelerine oybirliğiyle;

 

4- Belediyemiz Zabıta hizmetlerinde çalışan personelin 2019 yılı için maktuen ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin 527,00.-TL (Beş yüz yirmi yedi türk lirası ) olarak belirlenmesine oybirliğiyle,

 

5- Belediyemizce yeni yapılan, ilçemiz Han mahallesi Beşeylül caddesi ve Şehit İbrahim Çınar meydanına 1,5 tonu geçen ağır tonajlı araçların girmesinin yasaklanması ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ ve Fahrettin ŞENER imzalı önergenin Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

6- Gök-Sa Enerji Taahhüt Proje Tic.San.Ltd.Şti.’nin kiralama talebi ile ilgili  konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

7- Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11. Maddesi gereğince, Belediyemizde münhal bulunan T.H.S. sınıfından 7 derecelik Mühendis kadrosunun iptali  ile T.H.S sınıfından 4 derecelik Mühendis kadrosunun ihdası ve ekli cetvelin tasdikine oyçokluğuyla karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                  İsmail ÇAKIR                                    Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                    Katip                                                         Katip