08.04.2019 Meclis Kararı

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 08.04.2019

Karar No          : 2019/4                                                                                                                              

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ,İbrahim DÜRMÜŞ,Emin TİMURLENK, Şafak MUT,Fatma FİLİZ,Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar: Arif UÇAR (İZİNLİ)

 

            Susurluk Belediye Meclisinin 08.04.2019 tarihli olağan oturumunda, 12 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- Yapılan gizli oylama sonucunda;  Murat KULA’nın Meclis 1. Başkan Vekili, Ömer ÖZTÜRK‘ ün  Meclis 2. Başkan Vekili seçilmesine oy çokluğuyla,

3- Yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis Katibi asil üyeliklerine Gürhan CİHAN ve İsmail ŞAFAK‘ ın, yedek üyeliklere Bülent ANAR ve İrfan FİLİZ’in seçilmelerine oy çokluğuyla,

4- Yapılan gizli oylama sonucunda Encümen üyeliklerine ; Kaya KURAL ve Ömer ÖZTÜRK’ün seçilmelerine oy çokluğuyla,

5-Plan ve Bütçe komisyonu üyeliklerine; Kamil GÜREL,İrfan FİLİZ, Bülent ANAR, İbrahim DÜRMÜŞ ve Sadettin BULUT’un seçilmelerine oybirliğiyle,

6-İmar komisyonu üyeliklerine Murat KULA,Mehmet ÇETİN, Gürhan CİHAN, Şafak MUT ve Fatma FİLİZ’in seçilmelerine oybirliğiyle,

7-  “Subel Turizm Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.“ adına yapılacak her türlü işlemde Susurluk Belediyesini temsil ve ilzam etmek üzere Belediye Başkanı Nurettin GÜNEY’e tam yetki verilmesine oybirliğiyle,

8- 2018 yılı faaliyet raporunun kabulüne oybirliğiyle,

 

9- Denetim komisyonu raporu okundu.

 

10-Marmara Belediyeler Birliği’ne üye olunması hususunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine oybirliğiyle,

 

11-Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Mehmet ÇETİN’in aylık ödeneğinin, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ü oranında  belirlenmesine oybirliğiyle,

 

12- Belediye Meclis toplantılarının görüntülü olarak Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

Nurettin GÜNEY                                      Gürhan CİHAN                                 İsmail ŞAFAK

Belediye Başkanı                                               Katip                                                   Katip