02.07.2019 Meclis Kararı Birinci Birleşim

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 02.07.2019

Karar No          : 2019/7                                                                                                                              

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ,İbrahim DÜRMÜŞ,Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR, Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar:

 

 

 

            Susurluk Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarihli olağan oturumunda, 10 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

 

2- Ümiteli Mahallesinde bulunan kantarın, Ümiteli Mahalle Muhtarlığına tahsisine oybirliğiyle,

 

3- Bozen Mahallesi Muhtarlık binasının,Bozen Mahalle Muhtarlığına tahsisine oybirliğiyle,

 

4-Eminpınar Mahallesi Köy Kahvehanesinin Muhtarlığa tahsisi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

5- Göbel Mahalle Muhtarlığının tahsis talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

6- Eğitim,Gençlik,Spor ve Kültür Komisyonu raporunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

7- Belediye Meclis Üyesi Mehmet ÇETİN‘ in önergesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

8- 5 Eylül Ayran Kültür Sanat Festivali için çalışma grubu oluşturulmasına,Belediye Meclis Üyeleri Bülent ANAR,Murat KULA,İbrahim DÜRMÜŞ ve Arif UÇAR‘ ın oluşturulan grupta görev almasına oybirliğiyle,

 

9- İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde bulunan Belediye sosyal tesislerine isim verilmesi talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

10- İlçemizde yeni açılacak olan market ve süpermarketlere ruhsat verilmemesiyle ilgili talebin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

 

 

 

Nurettin GÜNEY                                      Gürhan CİHAN                                 İsmail ŞAFAK

Belediye Başkanı                                           Katip                                             Katip