26.07.2019 Olağanüstü Meclis Kararı Birinci Oturum

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 26.07.2019

Karar No          : 2019/8                                                                                                                              

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ,İbrahim DÜRMÜŞ,Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR, Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar:

 

 

 

            Susurluk Belediye Meclisinin 26.07.2019 tarihli  olağanüstü oturumunda, 3 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1-İlçemiz kapalı Pazar yeri şartnamesinin 1. ve 3. Maddelerinin değiştirilmesi hususunun kabulüne  ve yeni Pazar yeri yer tahsisi kullanım bedelinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesine İsmail ŞAFAK,Murat KULA,Kaya KURAL,İrfan FİLİZ ve İbrahim DÜRMÜŞ’ün 5 adet RED oyuna karşılık  oy çokluğu ile;

 

2-Aksa Mustafakemalpaşa Susurluk Karacabey Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ile sürdürmekte olduğumuz ortaklık gereği Belediyemizi genel kurul toplantılarında temsil etmek üzere Belediye Başkanı Nurettin GÜNEY’e yetki verilmesinin kabulüne oybirliğiyle,

 

3-Asmalıdere Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

 

 

 

 

Nurettin GÜNEY                                      Gürhan CİHAN                                 İsmail ŞAFAK

Belediye Başkanı                                               Katip                                                   Katip