26.07.2019 Olağanüstü Meclis Kararı İkinci Oturum

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 26.07.2019

Karar No          : 2019/8 ( 2. Oturum )                                                                                                       

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ,Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR, Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar: İbrahim DÜRMÜŞ ( KATILMADI )

 

 

 

            Susurluk Belediye Meclisinin 26.07.2019 tarihli  olağanüstü 2. oturumunda, 2 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1-İlçemiz kapalı Pazar yerinde yapılacak olan yeni yer tahsis kullanım bedeli m2 fiyatı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle,

 

2-Asmalıdere Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunda İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,

 

 

 

 

 

Nurettin GÜNEY                                      Gürhan CİHAN                                 İsmail ŞAFAK

Belediye Başkanı                                               Katip                                                   Katip