03.09.2019 Meclis Kararı Birinci Birleşim

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 03.09.2019

Karar No          : 2019/9                                                                                                                              

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ, Emin TİMURLENK,Arif UÇAR, Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar: İbrahim DÜRMÜŞ, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ( İZİNLİ )

 

 

 

            Susurluk Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli olağan oturumunda, 4 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

 

2- 04.07.2019 tarihinde Belediye personeli Emrullah ESKİCİ Mali Hizmetler Müdürülüğünden Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne,04.07.2019 tarihinde Belediye personeli Enver KAVAS Muhtarlık İşleri Müdürlüğünden Mali Hizmetler Müdürülüğüne atanma bilgilendirilmesi yapıldı.

 

3- Kapalı Pazaryeri şartnamesinde,19.07.2019 tarih ve 2019/83 sayılı meclis kararı ile 1.maddesinin değiştirilerek yer devir işlemlerinin yapılabilmesi kararı alınmıştır.2019/83 sayılı karar çerçevesinde 1.maddenin değiştirilmesi sonucunda şartnamenin 1.maddesi ile örtüşmeyen maddelerde değişiklik yapılmasına oybirliğiyle,

 

4- Atatürk Parkı içinde bulunan eski öğretmen evi lokalinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğüne tahsisi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

 

5- İlçemiz Yeni Mahalle 23 ada 2 ve 14 parsel sayılı taşınmazlara 18.madde uygulaması yapılması hususunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

6- Susurluk Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararıyla alınan talep ve önerilerin ilgili Müdürlüklere havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Nurettin GÜNEY                                      Gürhan CİHAN                                 İsmail ŞAFAK

Belediye Başkanı                                           Katip                                           Katip