09.09.2019 Meclis Kararı ikinci Birleşim

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 09.09.2019

Karar No          : 2019/9-2                                                                                                                           

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  ,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ, İbrahim DÜRMÜŞ ,Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR, Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar: Ömer ÖZTÜRK ( İZİNLİ )

 

 

 

            Susurluk Belediye Meclisinin 09.09.2019 tarihli olağan 2. toplantısında 2 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1-İmar uygulaması kapsamında;18. Madde uygulaması yapılması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,

 

2-Taşınmaz tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle,

 

 

 

 

 

 

Nurettin GÜNEY                                      Gürhan CİHAN                                 İsmail ŞAFAK

Belediye Başkanı                                           Katip                                              Katip