02.10.2019 Tarihli Belediye Meclis Toplantısı

Yayınlanma Meclis Kararları

 

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ
Karar Tarihi : 02.10.2019
Karar No : 2019/10


Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)
Üyelerden; Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ,Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR, Sadettin BULUT
Toplantıda Bulunmayanlar: İbrahim DÜRMÜŞ ( İZİNLİ )

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarihli olağan oturumunda, 15 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- Marmara Belediyeler Birliğine üye olunması hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

3- 2020 yılı bütçesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

4- Ödenek aktarılması hususunun kabulüne oybirliğiyle,

5- 2020 yılı Evsel Katı Atık fiyatlarının belirlenmesi hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

6- Göbel mahallesinde sokak ismi verilmesi hususunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

7- Köy yerleşik alanları hususunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

8- Kapalı Pazar yerinde becayiş işlemleri hususunun oybirliğiyle,

9-2020 yılı harç ve ücret tarifesi belirlenmesi hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

10- Kurucaoluk mahallesi süt toplama merkezinin muhtarlığa tahsisi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

11-Aksa Doğalgaz A.Ş. nin muvafakatnamesi hususunun kabulüne oybirliğiyle;

12- Susurluk Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararıyla alınan talep ve önerilerin ilgili Müdürlüklere havale edilmesine oybirliğiyle;

13- Balıkesir’e İstiklal Madalyası verilmesi hususunda meclis kararı alınmasına oybirliğiyle;

14-İlçemiz şehir stadyumuna rahmetli Kudret BÖLÜKOĞLU‘ nun isminin verilmesi hususunda tavsiye kararı alınmasına oybirliğiyle;

15-Kapalı Pazar yerindeki reklam alanlarını ve ücretinin belirlenmesi hususunun spor komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.