Asmalıdere Mah. 112 Ada Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli UİP

Yayınlanma Duyurular

Susurluk ilçesi Asmalıdere Mahallesi 112 ada muhtelif parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.09.2019 tarihli ve 782 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiş olup;

İlişikte sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin,  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre  Belediyemiz internet sayfasında ve İlan Panosunda 15.10.2019 ve 13.11.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ve Susurluk Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılmasını rica ederiz.