BEN BELEDİYE BAŞKANI OLSAYDIM NELER YAPARDIM

Yayınlanma Duyurular

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

“BEN BELEDİYE BAŞKANI OLSAYDIM NELER YAPARDIM”

 

KOMPOZİSYON YARIŞMASI

 ŞARTNAMESİ

 

 

2019

 

 

YARIŞMANIN ADI:

* BEN BELEDİYE BAŞKANI OLSAYDIM NELER YAPARDIM KOMPOZİSYON YARIŞMASI

 

YARIŞMANIN AMACI:

 • Yaşadığımız şehri, öğrencilerimizin gözüyle, yüreğiyle görmek, yaratıcı düşüncelerini geliştirmek, projelendirip beklentilerini hayata geçirmek.
 • Öğrencilerimizin yaşadıkları şehre olan sevgisini ve bağlılığını artırmak.
 • Öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, yaşadıkları şehir için bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşatmak.
 • Türkçemizi kullanma becerisini geliştirmek.
 • Kompozisyon yarışmasına katılan öğrencilerimizin kendi anlatımlarıyla yazacakları yazıları gerektiğinde kitap haline getirerek Susurluk Belediyesinin bir kültür hizmeti olarak yayınlamak.

 

 

 

YARIŞMANIN KONUSU:

 

“BEN BELEDİYE BAŞKANI OLSAYDIM NELER YAPARDIM” mantığından hareketle önerilerini, düşüncelerini, talep ve beklentilerini tanımlayacakları bir kompozisyon yarışması.

 

 

 

YARIŞMANIN KAPSAMI:

 

Susurluk genelinde tüm resmi ve özel okullarda öğrenim gören 5 – 6 ve 7. Sınıf ilköğretim öğrencilerine yönelik, şartnameye uygun olacak şekilde yapılacaktır.

 

 

 

DEĞERLENDİRME KURULU:

 

Yarışmaya katılan kompozisyonlar Susurluk Belediyesinin ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendireceği kişilerden oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek olup, dereceler komisyon tarafından tutanakla kayıt altına alınacaktır. Yarışma sonuçları kesin olup, itirazlar kabul edilmeyecektir.

 

 

 

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:

 

A-Genel Şartlar:

 

 • Yarışma Susurluk genelindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okul 5-6 ve 7. sınıf öğrencilerine açıktır.
 • Katılımcılar yarışmaya sadece bir eserle katılacaklardır.
 • Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt edeceklerdir.
 • Genel ahlak ve ilkelere uymayan, şiddet ve korku içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Susurluk Belediyesi, katılımcıların yarışmaya gönderdikleri eserlerin telif hakkına sahip olup, katılımcılar eserlerin çoğaltma, sergileme vb. hakları için belediyeden hiçbir hak talep etmeyeceklerini kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır.

 

B-Teknik Şartlar:

 

 • Eserlerin uzunluğu 1-3 sayfa ile sınırlandırılmış olup, A4 kağıdına kompozisyon kurallarına uygun şekilde el yazısıyla yazılacaktır. Ayrıca eserler Word dosyası Times New Roman karakterinde 12 punto olarak yazılacak olup, dijital ortamda da gönderilecektir.
 • Katılımcılar aşağıdaki künyeyi doldurup, zarfın içine koyacak, zarfı kapatarak üzerine hiçbir şekilde isim, işaret koymayacaklardır.

 

ÖĞRENCİLER İÇİN ESER KÜNYE BİLGİLERİ

 

OKUL ADI

 

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

 

 

SINIFI

 

ÖĞRENCİNİN TELEFONU

 

SINIF ÖĞRETMENİN ADI SOYADI

 

 

E-POSTA ADRESİ

 

TAHAHÜTNAME

Yarışma şartnamesi tamamen okudum inceledim. Bütün şartları kabul ediyorum. Kompozisyonumun tümüyle kendime ait olduğunu, gerekli izinleri aldığımı kabul ve beyan ederim. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde hiçbir hak talep etmeyeceğimi taahhüt ederim.

 

İMZASI

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

 

Yarışmanın Başlangıç Tarihi:                                                               25/11/2019

Son Başvuru Tarihi:                                                                              13/12/2019

Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması:                                               20/12/2019

Ödül Töreni:                                                                                         23/12/2019

 

 • Ödül töreni tarihi ile ilgili yapılacak değişiklikler eser sahiplerine bildirilecektir.

 

 

VERİLECEK ÖDÜLLER:

 

Birinci Olan Esere      : 1 Çeyrek Altın, Plaket, Katılım Belgesi.

İkinci Olan Esere        : 1 Tam Gram Altın, Plaket, Katılım Belgesi.

Üçüncü Olan Esere    : 1 Yarım Gram Altın, Plaket, Katılım Belgesi.

 

 

YARIŞMAYA KATILIM VE İLETİŞİM ADRESİ:

 • Yarışmaya gönderilecek eserler hem elden veya posta yoluyla hem de dijital ortamda gönderilecektir.
 • Elden veya posta yoluyla gönderilecek eserler için adres: Susurluk Belediye Başkanlığı Han Mah. İstasyon Cad. No:5 Susurluk / BALIKESİR
 • Dijital ortamda gönderilecek eserler için; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

İletişim Bilgileri:

 

R.Serdar TOPRAKTEPE- 0266 8651910    - e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Word Dosyası İndir