Asansör Periyodik Kontrol

Yayınlanma Duyurular

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BASIN AÇIKLAMASI
28/11/2019

04/05/2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” uyarınca Kırmızı (Güvensiz) etiket, Sarı (Kusurlu) etiket alan asansörler ile yıllık periyodik kontrolleri, bakım sözleşmesi yapılmayan asansörler, can güvenliğiniz açısından belediyemiz tarafından mühürlenmeye başlanmıştır.


Belediyemiz tarafından güvensiz olarak tanımlanan asansörlerin en fazla 60 (altmış) gün içerisinde güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Asansörlerin süresi içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmaları, kendi can güvenlikleri açısından çok önemlidir.

Halkımızın bilgisine saygıyla duyurulur.

 

Tel: 865 1910 – 865 2625

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.