Nurettin GÜNEY ve Ekibi Belediye Yönetimini Devraldı

Yayınlanma Haberler

      31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanlığına seçilen İyi Parti Adayı Nurettin GÜNEY ve Belediye Meclis Üyeleri 4 Nisan 2019 Perşembe günü İlçe Seçim Kurulundan Mazbatalarını aldıktan sonra  Belediye binasına gelerek Belediyemizde görev devir teslimini yaptılar.

      Saat 10:30 da Belediyemize gelen Yeni Belediye Başkanımız Nurettin GÜNEY ve yeni Belediye Meclis Üyeleri belediyemiz  personeli ile tek tek tokalaşarak tebrikleri kabul etti.

      Devir tes­lim tö­re­nin­de ko­nu­şan Su­sur­luk Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nu­ret­tin Güney, “Güzel bir seçim ya­şa­dık. Bun­dan sonra 40 bin 100 in­sa­nı­mı­zın Be­le­di­ye­si­ ola­ca­ğız. Hiç­bir ayrım ol­ma­dan hiz­met ver­me­ye devam ede­ce­ğiz” diye ko­nuş­tu.

      Eski Başkan Hüseyin HIZLIOĞLU' nun sağlık sorunları sebebi ile katılamadığı devir teslim merasimine eski Belediye Meclis Üyesi Erkan Pazarcık Belediye Başkanına Vekaleten katılarak Belediyemizin yeni yönetimine başarılar diledi.