İmar Planı Değişikliği

Yayınlanma Haberler

Sayı : 57987231-754-234                                                                                                                                                                                                               14/12/2015

Konu : Susurluk İlçesi,Kayıkçı Mahallesi, 1319 Parsele Ait

1/5000 Ölçekli Nip ve 1/1000 Ölçekli Uip

 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İlgi:Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Şehir Planlama Şube Müdürlüğünün 09.12.2015 tarih ve 2862 sayılı yazısı.

 

Susurluk ilçesi,Kayıkçı mahallesi, İ20-a-09-a pafta 1319 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (NİP15724) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (UİP 15723) Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2015 tarih ve 1031 sayılı kararı ile onaylanmış olup,

İlişikte sunulan 120A-09-A paftadaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının (UİP 15723) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca Belediyemiz internet sayfasında ve ilan panosunda bir ay süre ile (30 gün) duyurulması ve olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na ve Susurluk Belediye Başkanlığımıza yapılabileceğinin ilan edilmesi,

Askıya çıkış ve askıdan indirme işlemine ilişkin tanzim edilecek tutanakların bir örneğinin Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda ;

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                                     İlknur DİNÇER

                                                                                                                                                                                                 Belediye Başkanı A.

                                                                                                                                                                                             İmar ve Şehircilik Müd.V.

 

 

 

Girne Amerikan Üniversitesi Temaslarımız Başladı

Yayınlanma Haberler

 

 

 Susurluk'tan Belediye Başkanımız Hüseyin HIZLIOĞLU, Kaymakamımız Yusuf ÖZDEMİR, Sivil Toplum Örgütleri Başkanları İlker KURT, Sefer GÖÇER, Aydın SAİT, Özkan GÜRKÖK, Meclis Başkanları Mehmet ÇETİN, Hüseyin TUNALI, İlçe Parti Başkanları Şükrü Gür, İzzet ÖZDEMİR, Ömer ÖZTÜRK, Girne Amerikan Üniversitesi temsilcisi Hayri ERÖZ, yerel basından İrfan AYYILDIZ ve Gürdal ERGEN, İlçemizde Açılması Planlanan Girne Amerikan Üniversitesinde ziyaretlere başladı. Üniversitenin Yapılması planlanan yerin fiziki ve yapısal durumunun inceleneceği toplantı Girne Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkanı Sn. Serhat AKPINAR'ın açılış konuşmasıyla başladı tanışma sürecinin ardından yaklaşık 4 saat sürecek ve toplantının ardından Üniversite gezilerek heyetimize tanıtımı yapılacak. 2 gün sürecek olan görüşmelerin ardından heyetimiz Susurluk'a dönecek.