2019 Mayıs Ayı Meclis Kararı (03.05.2019)

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 03.05.2019

Karar No : 2019/5

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden; Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ,İbrahim DÜRMÜŞ,Emin TİMURLENK, Şafak MUT, ,Sadettin BULUT ,Arif UÇAR

Toplantıda Bulunmayanlar: Fatma FİLİZ (İZİNLİ)

 

Susurluk Belediye Meclisinin 03.05.2019 tarihli olağan oturumunda, 12 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

 1. Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;
 2. Yapılan gizli oylama sonucunda; Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetim Kurulu’na 1-Halil DEMİREL,2-Necmettin GÜNGÖRMÜŞ,3-Mutlu BANGÜR,4-Gökhan GÜRSOY,5-Hakan AKREP asil olarak,1-Seyfettin KARAMAN,2-Taner AKABEY,3-Erhan AYAN,4-İbrahim ÖZCAN,5-Mehmet BAYGÜL yedek üye olarak, Çiftçi Malları Koruma Meclisi Murakebe Heyeti’ne 1-Özkan GÜRKÖK,2-Fikri EREN,3-Mustafa KARADENİZ,4-Ahmet GÜVEN,5-Selahattin SÖYLER asil olarak,1-Hasan Basri Bulut,2-Birol EFU,3-Hüseyin CAN,4-Hüseyin KIRBAŞLAR,5-Ali AVCI yedek üye olarak seçilmesine oy çokluğuyla,
 3. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinden İbrahim DÜRMÜŞ yerine Gürhan CİHAN’ın, İmar komisyonu üyelerinden Fatma FİLİZ yerine Ömer ÖZTÜRK’ün seçilmelerine oy birliğiyle,
 4. 2018 Yılı Kesin Hesaplarının Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 5. Marmara Belediyeler Birliği’ne üye olunmamasına oy çokluğuyla,
 6. Belediyemizde çalışan kamu görevlileriyle“Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi“yapılabilmesi için Belediye Başkanı Nurettin GÜNEY’E yetki verilmesine oybirliğiyle,
 7. Dereköy Mahalle Muhtarlığı’nın taşınmaz tahsisi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 8. Ilıca Boğazı Mahalle Muhtarlığı’nın taşınmaz tahsisi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 9. Belediyemiz bütçe içi işletmelerde, Belediye Başkanı Nurettin GÜNEY’e aksi karar alınana kadar münferiden temsil etmek üzere ve ayrı ayrı yetkilendirmek suretiyle temsil yetkisi verilmesine oybirliğiyle,
 10. Kayıt ve Suret harcı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 11. Yağmur suyu şebekeleri ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü yazısının bir sonraki toplantıda görüşülmesine oybirliğiyle,
 12. Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Meclis tatil ayı Haziran ayı olarak belirlenmişse de,Meclis tatil ayının 2019 yılı için Ağustos ayı olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Nurettin GÜNEY

Belediye Başkanı

Gürhan CİHAN

Katip

İsmail ŞAFAK

Katip