2019 Mayıs Ayı Meclis Kararı İkinci Oturum (07.05.2019)

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 07.05.2019

Karar No : 2019/6

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden; Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ,İbrahim DÜRMÜŞ,Emin TİMURLENK, Şafak MUT, ,Sadettin BULUT ,Arif UÇAR,Fatma FİLİZ

Toplantıda Bulunmayanlar:

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarihli olağan oturumunda, 4 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

  1. 2018 Yılı Kesin Hesaplarının kabul edilmesine oybirliğiyle,
  2. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Dereköy mahallesinde mevcut bulunan kantarın kullanım giderleri muhtarlıkça karşılanmak ve amacı dışında kullanılmak üzere 3 yıl boyunca Dereköy muhtarlığına tahsisine oy birliğiyle,
  3. Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıca boğazı mahallesinde 734 parsel 2683 m2 arsa içerisinde mevcut bina ve 665 parsel 12259m2 parsel içerisinde bulunan 16 m2 muhtarlık olarak kullanılan odanın kullanım giderleri muhtarlıkça karşılanmak ve amacı dışında kullanılmak üzere 3 yıl boyunca mahalle muhtarlığına tahsisine oy birliğiyle,
  4. Susurluk belediyesinin 02.10.2018 tarih ve 2018/54 sayılı kararı ile kabul edilen 2019 yılı Gelir Tarifesindeki Harç ve Ücretler Tarifesine ilave olarak emlak ve istimlak müdürlüğü tarafından üretilen kayıt ve suret harcı adı altında 20 tl ücret eklenmesine oy birliğiyle,

 

Nurettin GÜNEY

Belediye Başkanı

Gürhan CİHAN

Katip

İsmail ŞAFAK

Katip