2019 Haziran Ayı Belediye Meclis Toplantısı (11.06.2019)

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

OE3GWtMBno4
T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 11.06.2019

Karar No : 2019/6

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden; Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ,İbrahim DÜRMÜŞ,Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR

Toplantıda Bulunmayanlar: Sadettin BULUT (İZİNLİ)

 

Susurluk Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarihli olağan oturumunda, 12 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

 1. Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;
 2. Susurluk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne oybirliğiyle,
 3. Susurluk Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne oy birliğiyle,
 4. Sibel SARI’nın Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna atanması ile ilgili bilgi verildi,
 5. Söve Mahallesi Muhtarlık binasının, Söve Muhtarlığına tahsisine oybirliğiyle,
 6. Bozen Mahallesi Muhtarlık binasının, Muhtarlığa tahsisi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 7. Ümiteli Mahallesinde bulunan kantarın, Muhtarlığa tahsisi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 8. Yağmur Suyu Şebekesi ile ilgili ilçemiz bağlısı mahallelerimizde yapılacak olan yağmur suyu şebekesi ve projelendirilmesi işlerinin BASKİ Genel Müdürlüğüne yaptırıldığı takdirde gerekli olan harcamaların Belediyemizce karşılanmasının kabul edilmesi ile ilgili Belediye Meclisimizin 02.10.2014 tarih ve 2014/71 sayılı kararının iptal edilmesine oybirliğiyle,
 9. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığı’na üye olunmasına oybirliğiyle,
 10. Susurluk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne oybirliğiyle,
 11. İlçemizde yürütülen spor faaliyetlerinin ve gençlere yönelik projelerin hazırlanması,yürütülmesi ve organize edilmesi amacıyla Gençlik,Spor,Eğitim ve Kültür Komisyonu kurulmasına,Şafak MUT, İsmail ŞAFAK,Bülent ANAR,Kamil GÜREL ve Gürhan CİHAN‘ ın komisyon üyesi olarak seçilmelerine, ve bu komisyonun Alt Çalıştayı olarak Arif UÇAR ve Murat KULA ‚nın seçilmelerine oybirliğiyle,
 12. İlçemiz Karayolu üzerinde bulunan ve 14. Bölge Müdürlüğü ile yapılan trafik lambalarının „sinyalizasyon bakım,onarım ve işletmesi“ protokolünün iptal edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Nurettin GÜNEY

Belediye Başkanı

Gürhan CİHAN

Katip

İsmail ŞAFAK

Katip