2019 Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı Birinci Oturum (02.07.2019)

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 02.07.2019

Karar No : 2019/7

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden; Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ,İbrahim DÜRMÜŞ,Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR, Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar:

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarihli olağan oturumunda, 10 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

  1. Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;
  2. Ümiteli Mahallesinde bulunan kantarın, Ümiteli Mahalle Muhtarlığına tahsisine oybirliğiyle,
  3. Bozen Mahallesi Muhtarlık binasının,Bozen Mahalle Muhtarlığına tahsisine oybirliğiyle,
  4. Eminpınar Mahallesi Köy Kahvehanesinin Muhtarlığa tahsisi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
  5. Göbel Mahalle Muhtarlığının tahsis talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
  6. Eğitim,Gençlik,Spor ve Kültür Komisyonu raporunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
  7. Belediye Meclis Üyesi Mehmet ÇETİN‘ in önergesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
  8. 5 Eylül Ayran Kültür Sanat Festivali için çalışma grubu oluşturulmasına,Belediye Meclis Üyeleri Bülent ANAR,Murat KULA,İbrahim DÜRMÜŞ ve Arif UÇAR‘ ın oluşturulan grupta görev almasına oybirliğiyle,
  9. İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde bulunan Belediye sosyal tesislerine isim verilmesi talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
  10. İlçemizde yeni açılacak olan market ve süpermarketlere ruhsat verilmemesiyle ilgili talebin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

 

Nurettin GÜNEY

Belediye Başkanı

Gürhan CİHAN

Katip

İsmail ŞAFAK

Katip