2019 Temmuz Ayı Olağanüstü Belediye Meclis Toplantısı İkinci Oturum (26.07.2019)

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 26.07.2019

Karar No : 2019/8 ( 2. Oturum )

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden; Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ,Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR, Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar: İbrahim DÜRMÜŞ ( KATILMADI )

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 26.07.2019 tarihli olağanüstü 2. oturumunda, 2 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

  1. İlçemiz kapalı Pazar yerinde yapılacak olan yeni yer tahsis kullanım bedeli m2 fiyatı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle,
  2. Asmalıdere Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunda İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,

 

Nurettin GÜNEY

Belediye Başkanı

Gürhan CİHAN

Katip

İsmail ŞAFAK

Katip