2019 Eylül Ayı Belediye Meclis Toplantısı Birinci Oturum (03.09.2019)

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 03.09.2019

Karar No : 2019/9

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden; Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ, Emin TİMURLENK,Arif UÇAR, Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar: İbrahim DÜRMÜŞ, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ( İZİNLİ )

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli olağan oturumunda, 4 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

  1. Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;
  2. 04.07.2019 tarihinde Belediye personeli Emrullah ESKİCİ Mali Hizmetler Müdürülüğünden Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne,04.07.2019 tarihinde Belediye personeli Enver KAVAS Muhtarlık İşleri Müdürlüğünden Mali Hizmetler Müdürülüğüne atanma bilgilendirilmesi yapıldı.
  3. Kapalı Pazaryeri şartnamesinde,19.07.2019 tarih ve 2019/83 sayılı meclis kararı ile 1.maddesinin değiştirilerek yer devir işlemlerinin yapılabilmesi kararı alınmıştır.2019/83 sayılı karar çerçevesinde 1.maddenin değiştirilmesi sonucunda şartnamenin 1.maddesi ile örtüşmeyen maddelerde değişiklik yapılmasına oybirliğiyle,
  4. Atatürk Parkı içinde bulunan eski öğretmen evi lokalinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğüne tahsisi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
  5. İlçemiz Yeni Mahalle 23 ada 2 ve 14 parsel sayılı taşınmazlara 18.madde uygulaması yapılması hususunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
  6. Susurluk Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararıyla alınan talep ve önerilerin ilgili Müdürlüklere havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Nurettin GÜNEY

Belediye Başkanı

Gürhan CİHAN

Katip

İsmail ŞAFAK

Katip