2020 Haziran Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı 1.Oturum

 

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Karar Tarihi    : 22.06.2020

Karar No          : 2020/4-1                                                                                                                           

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR, Kaya KURAL, Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ, İbrahim DÜRMÜŞ, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR, Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar: Emin TİMURLENK ( İZİNLİ )

 

Susurluk Belediye Meclisinin 22.06.2020 tarihli olağan oturumunda, 2 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

  1. Borçlanma Yetkisi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;
  2. Jeotermal Seracılık projemizin uygulanması amacıyla Kepekler Mah. 0 ada 46 ve 48 nolu taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi ve bununla bağlantılı olarak Balpaş ' tan kiralanan Ilıcaboğazı Mah. mevcut ÖİK-1 VE ÖİK-2 kuyularının kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

 Nurettin GÜNEY

Belediye Başkanı

 Gürhan CİHAN

Katip

İsmail ŞAFAK

Katip