2020 Haziran Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı 2.Oturum (22.06.2020))

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

 

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR, Kaya KURAL, Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ, İbrahim DÜRMÜŞ, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR, Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar: Emin TİMURLENK ( İZİNLİ )

 

Susurluk Belediye Meclisinin 22.06.2020 tarihli olağan oturumunda, 2 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

  1. Borçlanma Yetkisi hakkında Belediye Başkanı Nurettin GÜNEY ‘ e yetki verilmesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle;
  2. Ilıcaboğazı ve Kepekler Mahellesi Projesi hakkında; Kepekler Mahallesi H20-d18-b, h20-d-13c pafta numaralı yerdeki 0 ada 46 ve 48 no’lu parsellerdeki taşınmazlar üzerinde 29 yıılığına sınırlı ayni hak tesis edilmesine, yine Balpaş Balıkesir-Pamukçu Termal Turizm ve Ticaret A.Ş.’den 29 yıllığına kiraladığımız  Ilıcaboğazı mahallesinde bulunan ÖİK-1 ve ÖİK-2 numaralı kuyuların, kiraladığımız süre müddetince,  tam kontrollü topraksız jeotermal/tam kontrollü seracılık  projesi  kapsamında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilmesi ve bu hususta tüm iş ve işlemlerin yapılmasında Belediye Başkanı Nurettin GÜNEY’e yetki verilmesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne Murat KULA‘ nın çekimser oyuna karşılık oyçokluğuyla,