2020 Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı 1.Oturum (02.07.2020)

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 Karar Tarihi  02.07.2020
Karar No  2020/5
Toplantıda Bulunanlar Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden; Ömer ÖZTÜRK, Kamil GÜREL, İsmail ŞAFAK, Mehmet ÇETİN, Murat KULA, Bülent ANAR, Kaya KURAL, Gürhan CİHAN, İrfan FİLİZ, Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ, Arif UÇAR, Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar  İbrahim DÜRMÜŞ ( İZİNLİ )

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarihli olağan oturumunda, 16 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 1. Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;
 2. Yapılan gizli oylama sonucunda Encümen üyeliklerine; Ömer ÖZTÜRK ve Kaya KURAL’ın seçilmesine oyçokluğuyla;
 3. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Bülent ANAR, Gürhan CİHAN, İrfan FİLİZ’in seçilmelerine oybirliğiyle, Fatma GACAL ve Kaya KURAL’ın seçilmelerine oyçokluğu ile;
 4. İmar Komisyonu üyeliğine Mehmet ÇETİN, Gürhan CİHAN, İsmail ŞAFAK, Şafak MUT’un seçilmelerine oybirliğiyle, Arif UÇAR’ın seçilmesine oyçokluğu ile;
 5. 2019 yılı Faaliyet Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle;
 6. Denetim Komisyonu Raporu okundu,
 7. Kesin Hesapların görüşülmesi hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 8. Zemin katta ticaret yapma isteği hususundaki konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 9. Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne oybirliğiyle,
 10. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne oybirliğiyle,
 11. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne oybirliğiyle,
 12. Dereköy, Karapürçek, Kayıkçı ve Söve mahallelerinde yapılacak olan Kadastro Güncelleme Çalışmalarında Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Dereköy mahallesi adına Bülent ÇETİNKAYA, Mustafa GÖKMEN, Mustafa BAKKAL, Ünal DİNÇER, Erkan GÜNGÖR ve Gülhan URAL’ın , Karapürçek mahallesi adına İsmail ADIGÜZEL, Ferruh CAN, Adem PAÇALIOĞLU, Seyfi AKÇALIK, Orhan ÇAKIR ve Ekrem ERTAN’ın, Kayıkçı mahallesi adına Tahsin KARAKILIÇ, Rahmi YÖRÜKEN, Halit SAVAŞ, Mehmet KIR, Kanber BALCI ve Selim SEVİNÇ’ın, Söve mahallesi adına Mehmet ÇANKAYA, Beytullah ŞEN, Mustafa ŞEN, Kadir KEFSİZ, Veli KARADUMAN ve İlyas AŞIK’ın bilirkişi olarak seçilmelerine oybilirliğiyle;
 13. Oto Pazarı araç giriş ücretinin belirlenmesi hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 14. Keşif bedeli ücretinin belirlenmesi hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 15. İçkili Yer Bölgesi tespiti hususundaki konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 16. İmar Planı hususundaki konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 Nurettin GÜNEY

Belediye Başkanı

Gürhan CİHAN

        Katip 

İsmail ŞAFAK

       Katip