Burhaniye Mahallesi 291 ada 35, 36, 37, 58 ve 59 parsellere ait İmar Planı Değişikliği

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

        Susurluk İlçesi Burhaniye Mahallesi 291 ada 35, 36, 37, 58 ve 59 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 26/11/2020 tarih ve 1045 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.  Uygun olduğuna karar verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre Belediyemiz internet sayfasında ve ilan panosunda 29/12/2020 günü mesai başlangıcından itibaren bir ay süre ile (30 gün) askıda yer alacaktır. Plana ilişkin olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na ve Susurluk Belediye Başkanlığımıza yapılabilecektir.

 

 

plan_degisikligi.jpg