Sultaniye Mahallesi 279 ada 3 parsel İmar Planı

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

        Susurluk İlçesi Sultaniye Mahallesi 279 ada 3 parsel ile Susurluk Belediyesi sorumluluğunda ve kapanmış durumdaki kadastral yolun bir kısmını da kapsalayan alana ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 26/11/2020 tarih ve 1044 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir. Uygun olduğuna karar verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre Belediyemiz internet sayfasında ve ilan panosunda 29/12/2020 günü mesai başlangıcından itibaren bir ay süre ile (30 gün) askıda yer alacaktır. Plana ilişkin olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na ve Susurluk Belediye Başkanlığımıza yapılabilecektir.

 

 

 

20A14A1A.jpg 20A14A1D.jpg